BaileObair Roinn an TaoisighPolasaí Eacnamaíoch agus Idirnáisiúnta

Polasaí Eacnamaíoch agus Idirnáisiúnta

 

Rúnaí Cúnta: John Callinan

Cuireann an Rannóg Eacnamaíochta agus Idirnáisiúnta comhairle ar an Taoiseach maidir le cúrsaí polasaí eacnamaíochta agus idirnáisiúnta d'fhonn cuidiú leis sa ról mar Cheann Rialtais. Déanann an Rannóg cion oibre maidir le beartas a cheapadh, bonn daingean a chur faoi phleanáil fhadtéarmach agus faoi chomhoibriú idir ranna rialtais agus gníomhaireachtaí éagsúla i ndáil le beartais a thabhairt chun cinn agus a chur i bhfeidhm.  Tugtar sin i gcrích trí cheannródaíocht a dhéanamh i mbeartaíocht tras-rannach, nó páirt a ghlacadh i mbearta den chineál sin, maidir le réimsí beartais mórthábhachta.  Tagann san áireamh leis sin, cuidiú le hobair roinnt de na Coistí Comh-Aireachta atá curtha ar bun ag an Rialtas d'fhonn dul chun cinn a dhéanamh maidir leis na polasaithe príomhthábhachta.

Breis eolais faoi obair na Rannóige i ndáil le Polasaí Eacnamaíocht

Breis eolais faoi obair na Rannóige i ndáil le Gnóthaí Idirnáisiúnta

Breis eolais faoi obair na Rannóige i ndáil le Bonneagar Eacnamaíochta, Rialú agus Athrú Aeráide