BaileEolas StairiúilComóradh 1916

Comóradh 1916

 

Tá an Rialtas seo diongbháilte ar mheas a léiriú go comhionann do gach traidisiún ar an oileán seo. Aithníonn an Rialtas freisin go bhfuil tuiscint níos mó a fhorbairt ar an stair atá i gcoiteann againn, ina héagsúlacht go léir, tábhachtach chun tuiscint níos mó a fhorbairt agus todhchaí i gcoiteann a chruthú.

Seoladh Clár an Stáit do 2016 i mí Aibreáin 2015. Is éard atá in Éire 2016 tionscnamh uaillmhianach fadréimseach comórtha náisiúnta, ina gcuimsítear seacht snáithe clár ar leith agus clár fairsing imeachtaí ag gach ceann acu: Searmanais Stáit, Machnamh Staire, An Teanga Bheo, An tAos Óg agus an tSamhlaíocht, Léiriú Cultúir, Rannpháirtíocht Phobail agus Diaspóra an Domhain.

Is le gach duine ar an oileán seo 2016 agus lenár gcairde agus teaghlaigh thar lear  – beag beann ar chúlra polaitiúil nó teaghlaigh, nó ar léirmhíniú pearsanta ar nua-stair na tíre.

Tá an Rialtas tiomanta a chinntiú go mbeidh 2016 lán le gníomhaíochtaí fiúntacha agus éagsúla inar féidir castacht iomlán na 100 bliain is déanaí ar an oileán seo a fhiosrú agus a cheiliúradh.

Tá liosta ócáidí Searmanais Stáit ag gabháil leis seo. Chomh maith leis na hócáidí Searmanais Stáit, tionólfar clár imeachtaí i ngach Contae in 2016. Tá tuilleadh mionsonraí faoi na pleananna do 2016 ar fáil ar láithreán gréasáin Éire 2016 www.ireland.ie

Lá Náisiúnta Cuimhneacháin 2016

Is éard atá i Searmanas an Lae Náisiúnta Cuimhneacháin ná Seirbhís ilchreidmheach ina bhfuil gnéithe míleata agus paidreacha, chun comóradh a dhéanamh ar gach Éireannach, idir fhir agus mhná, a bhásaigh i gcogaí san am atá caite nó le linn dóibh a bheith ar seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe.  Tionóltar é gach bliain san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath ar an Domhnach is gaire don 11ú Iúil, an dáta ar síníodh an Sos Cogaidh Angla-Éireannach sa bhliain 1921. Tionóladh an Searmanas Dé Domhnaigh an 10ú Iúil i mbliana agus craoladh beo ar RTÉ é.

Le linn an tsearmanais, d'iarr an Taoiseach ar an Uachtarán fleasc a leagan thar ceann mhuintir na hÉireann.  I measc na n-aíonna eile a fuair cuireadh bhí comhaltaí an Rialtais, an Chomhairle Stáit, Ionadaithe tofa, an Cór Taidhleoireachta, na Breithiúna agus líon ard Eagraíochtaí Iarshaighdiúirí.

Bíonn fáilte roimh an bpobal ag an searmanas, a thionóltar faoin aer. 

Comóradh Éirí Amach na Cásca 1916Comóradh Chath an Somme 1916

 

Related Files: