BaileAn Taoiseach agus an Rialtas

Fáilte

 

Enda Kenny

Cuireann sé áthas orm fáilte a chur romhat chuig láithreán gréasáin Roinn an Taoisigh. Sílim go mbeidh an-suim agat san ábhar agus san iliomad nasc atá ar an láithreán.

Is é príomhról na Roinne ná tacú liomsa mar Thaoiseach agus comhairle a chur orm agus mé ag comhlíonadh dualgas m’oifige.  Chomh maith leis sin cuireann an Roinn tacaíocht riaracháin ar fáil do Phríomh-Aoire an Rialtais maidir lena dualgais agus cuireann sí Rúnaíocht ar fáil don Rialtas.  Tá ról lárnach ag an Roinn agus í mar cheangal idir an tUachtarán, an Taoiseach agus Ranna Rialtais eile.

Ina theannta sin, bíonn baint ag an Roinn le raon réimsí eile ar nós beartas maidir le Forbairt Eacnamaíochta agus Shóisialta a fhorbairt agus a chomhordú, Tuaisceart Éireann agus an tAontas Eorpach.  An Roinn freisin a reachtálann ócáidí Stáit, leithéid Lá Bliantúil Cuimhneacháin Náisiúnta, insealbhú an Uachtaráin, agus Dinnéir Stát, agus cuireann sí seirbhís prótacail ar fáil don Taoiseach gach lá. 

Tá réimse leathan eolais le fáil ar an láithreán maidir leis na hócáidí seo agus le  hábhair eile a mbeadh suim ghinearálta ag daoine iontu. Molaim duit freisin cuairt a thabhairt ar phríomhláithreán gréasáin an Rialtais (www.gov.ie) áit a bhfuil tuilleadh eolais le fáil ar obair Ghníomhaireachtaí agus Ranna Rialtais eile.

Le dea-ghuí,

Éanna Ó Coinnigh, T.D.

An Taoiseach