Rialacháin maidir le hAthúsáid Eolais Seirbhíse Poiblí 2005 (IR 279 de 2005)

 

Bíonn na rialacháin maidir le hAthúsáid Eolais Seirbhíse Poiblí á gcomhlíonadh ag Roinn an Taoisigh agus spreagaimid athúsáid an eolais a chuirimid ar fáil. Tá na rialacháin le fáil ag www.psi.gov.ie.

Tá an t-eolas go léir atá ar ár láithreán gréasáin faoi réir chóipcheart Roinn an Taoisigh mura dtugtar a mhalairt le fios. Féadfaidh tú an t-eolas atá ar an láithreán gréasáin seo a athúsáid in aon fhormáid saor in aisce.

Féadfar eolas agus doiciméid a fhaightear ón láithreán gréasáin seo a athsholáthar agus/nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais PSI is deireanaí atá ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Le liosta a fháil maidir leis an eolas a bhíonn á choimeád ag an Roinn, déan tagairt le do thoil d’Alt 15 & 16 den Lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise. Féach ar an léarscáil láithreáin freisin le do thoil.

Déan teagmháil le do thoil le lorraine.cain@taoiseach.gov.ie le haon cheisteanna atá agat nó cuir glaoch ar 01 6194328.

Cóipcheart

Tá an t-ábhar atá ar an láithreán seo faoi réir chóipcheart an Rialtais de réir an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000.  Is féidir an t-ábhar a íoschóipeáil go dtí comhad nó printéir ar mhaithe le húsáid phearsanta agus sin amháin. I gcás go ndéantar an t-ábhar seo a eisiúint ar dhaoine eile, caithfear aitheantas a thabhairt don fhoinse agus don stádas cóipchirt.

Ní shíneann an cead maidir le hábhar cóipchirt de chuid an Rialtais a athsholáthar chuig aon ábhar ar an láithreán seo a bhféadfadh sé gur le tríú páirtí é.Ní mór údarú a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann maidir le hábhar den sórt sin a athsholáthar.

Séanadh

Is treoir faisnéise, agus sin amháin, atá san ábhar sna leathanaigh seo.Tá sé i gceist leo seo, go mbeadh rochtain níos fearr ag an bpobal ar fhaisnéis maidir leis an Rialtas féin agus na Ranna Rialtais. Cé go ndéantar gach iarracht agus ábhar á ullmhú lena fhoilsiú, ní ghlacann an Stát aon fhreagracht, agus ní ghlacfar aon fhreagracht ar son an Stáit, maidir le haon earráidí, easnaimh ná ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo ná ar aon láithreán lena nascann na leathanaigh seo.

Cé go ndéantar gach iarracht iontaofacht na láithreán a liostaítear a chinntiú, ní féidir glacadh leis sin mar mholadh ar na láithreáin sin.